Posterutställning

Hälsans laboratorium

Kontakt för frågor:

Maysae Quttineh

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor