Posterutställning

Sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning

Samordnad interprofessionell handläggning av patienten.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor