Posterutställning

PSVF höftledsartros Sävsjö-Vrigstad vc 2020

För att säkerställa en obruten, patientsäker och personcentrerad vårdkedja har så kallad PSVF införts i Regionen.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor