Posterutställning

PSVF – gapanalys

Under 2020 har vi arbetat med att identifiera de gap som finns för att patientsäkert kunna bedriva personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Vi har under 2020 jobbat med höftledsartros, stroke/tia och RA. Utifrån detta framkom det att vi under höftledsartros har störst behov av utveckling och detta kommer vi arbete med under 2021s förbättringsarbete.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor