Posterutställning

PLUSS projektet

Psykisk Hälsa, Lärande, Utveckling, Samverkan kring små barn. Ett samverksprojekt mellan Barnhälsovården, Barn- och ungdomsspykiatrin, Rehabiliteringscentrum (logopedi) & Habiliteringscentrum.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor