Posterutställning

Personcentrerat, sammanhållet vårdförlopp vid höftledsartros

Omhändertagandet vid höftledsartros ska förbättras.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor