Posterutställning

Personcentrerat arbetssätt

Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSVF) Följer vi vårdförloppet ser vi att patientsäkerheten blir bättre och det blir inga onödiga väntetider för patienten. Personalen får använda sin kompetens fullt ut.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor