Posterutställning

Personcentrerat arbetssätt

Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSVF)

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor