Posterutställning

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid där patientens behov, förutsättningar och möjligheter är centrala.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor