Posterutställning

Peer Support

Ny profession inom socialtjänst, hälso- och sjukvård. Peer support är en utbildad medarbetare som genom kamratstödjande samtal främjar återhämtning och inger hopp.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor