Posterutställning

Mer tid för patienten

Förbättrad användning av digitala verktyg ger vårdpersonal mer tid för patienten.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor