Posterutställning

Mer sambokade besök och fler digitala besök

Välfärden står inför stora utmaningar där försörjningsbördan ökar i takt med allt fler äldre som lever längre och är i behov av vård och omsorg, samtidigt som andelen i yrkesverksam ålder minskar. Den tekniska utvecklingen för nya vårdmöjligheter går snabbt framåt och ger nya möjligheter för tillgänglighet

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor