Posterutställning

Höftledsartros vårdförlopp enligt PSVF 2021

Höftledsartros med tidiga insatser med artrosskola; information, utbildning, träning, egenbehandling och vid behov viktminskning bidrar till ökad motivation och mer följsamhet till behandling. Förhoppningsvis bidrar detta till ökad jämlikhet och kvalitet i vården.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor