Posterutställning

Hälsocafé – en del av Hälsa för livet

Tillsammans stärker vi invånarens förmåga att själv kunna påverka och hantera sin hälsa.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor