Posterutställning

Hälsa för livet

Hälsa för livet är att stärka invånarens förmåga utifrån sina egna förutsättningar. Att i högre utsträckning erbjudas möjligheter att själv kunna påverka och hantera sin hälsa och livskvalitet.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor