Posterutställning

Framtidens riktade hälsosamtal

För en god och mer jämlik hälsa i befolkningen genom minskat insjuknande i hjärt-kärlsjukdom.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor