Posterutställning

Förbättringsarbete PSVF höftartros – för en jämlik, effektivare och kvalitativt bättre vård

Förbättringsarbete PSVF höftartros – för en jämlik, effektivare och kvalitativt bättre vård.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor