Posterutställning

Effekter och erfarenheter av inkontinensmottagningen

Urininkontinens är ett hälsoproblem som kan leda till påtagliga försämringar av livskvaliteten hos den drabbade. Den förekommer i olika former, och samtliga medför svårigheter att hålla urinen. Besvären kan vara tillfälliga eller kroniska och drabba individer i alla åldrar, kvinnor oftare och tidigare än män. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium erbjuda dessa patienter god och effektiv hjälp.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor