Posterutställning

Arbetssätt och struktur inom psykologmottagningen

Under 2020 års arbete kommer vi att fortsätta formalisera arbetssättet, befästa och förfina strukturen för hur den psykosociala mottagningen kommer att bedrivas på Wasavårdcentral.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor