21 september – Systemeffektivitet

Torsdagen är tillägnad frågor om ledning och ledarskap och hur jag som chef eller processledare kan utveckla systemtänkandet. Vi kommer att få ta del av inspirerande föreläsningar från Dr. Stephen Swenson med rubriken ”A good life to all by kindness and boundarylessness”, Dr. Kedar Mate med rubriken ”Adapting to the need of system transformation: equity, sustainability and wellbeing for all” samt Jolynn Suko från Parkview Health – ”A leadership for strong innovation  culture”.

Under dagen bjuder vi på ett unikt tillfälle att lyssna till Paul Batalden med fokus på co-production och mikrosystem. Han sammanfattar utvecklingsresan mot en ständigt bättre hälsa och välfärd och blickar framåt. Är du på plats i Originalet är detta ett unikt tillfälle att inte bara träffa Paul, utan också flera nätverk engagerade i framtidens hälsa och välfärd

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor