20 september – Primärvård

En dag utformad för medarbetare inom primärvården. Varje år bidrar Region Jönköpings läns 40 vårdcentraler med sina utvecklingsarbeten till att stärka omställningen till Nära vård. Vårdcentralernas förbättringsarbeten presenteras genom postrar och korta presentationer.

Under de senaste åren har Region Jönköpings län också givit sju vårdcentraler ett förstärkningsuppdrag som genomförts i speciellt utsatta områden. Dessa kommer att presenteras genom spännande berättelser om hur vi samverkat med kommunala resurser och ideella organisationer.

För fysiskt deltagande är tiderna kl. 09.00-15.00, för digitalt deltagande börjar sändningen kl. 11.15 och avslutas kl. 15.00.

12:10-13:00

Fysiskt och digitalt

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor