19 september – Innovation

Denna eftermiddag är dedikerad åt att hämta inspiration och kunskap om hur vi kan stärka förutsättningar för innovation, både tillsammans som organisation och på våra egna arbetsplatser. Både nationella och internationella exempel beskrivs.

Jolynn Suko från Parkview Health, Fort Wayne, Indiana presenterar en plattform för innovation som har erfarenhet av etablerandet av partnerskap. Lina Strand Backman, från Västra Götalandsregionen presenterar ett ledande nationellt exempel av VGR:s Innovationsplattform. Baserat på dessa exempel reflekterar och arbetar vi tillsammans med frågan – vad lär vi oss av detta och vad tar vi med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete?

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor